Senioren: een belangrijke en groeiende doelgroep

De komende 20 jaar groeit het aantal senioren met 2 miljoen tot maar liefst 4,6 miljoen mensen. Omdat mensen steeds ouder worden, spreken we over een dubbele vergrijzing. 

1. de groep wordt groter.

2. de groep wordt steeds ouder. 

De 1e groep zijn de jongere ouderen van 65-80 jaar. Een groep die vaak nog erg actief is. Ze zijn nog aan het werk, actief in het sociale netwerk, geven ondersteuning in de zorg voor (klein)kinderen en ouders en ze doen aan vrijwilligerswerk voor verenigingen en/of kerkgenootschappen waarin ze actief zijn. De jongere oudere doet nog volop mee in de samenleving en dit kan de nodige uitdaging geven. 

De 2e groep zijn de 80-plussers. De belevingswereld van ouderen ouder dan 80 jaar verandert snel. Van nog volop mee doen, naar minder zelf kunnen door fysieke en/of geestelijke beperkingen, immobiliteit, het kleiner worden van de sociale kring, eenzaamheid, een afnemende zelfredzaamheid en een toenemende afhankelijkheid. 

 

De situaties en de leeftijdsgrenzen zijn uiteraard niet met een schaartje te knippen. Zo kan iemand van 84 nog volop in het leven staan en er volop van genieten zonder beperkingen te ervaren. En iemand van 65 kan juist dermate beperking ervaren dat het leven zwaar en lastig is. Voor alle mensen en uitdagingen geldt: Ik ben er voor u! Ik help u graag om (terug) in uw kracht te komen en sterker te worden aan de hand van specifieke coachvragen die voor u van toepassing zijn.

Aanpak op Je Geluk Coaching

Als Seniorencoach help ik u bij thema’s die belangrijk zijn voor ouderen in zijn algemeenheid en ook bij thema’s die vooral voor u belangrijk zijn. U kunt denken aan zingeving, omgaan met vrije tijd, het sociale netwerk, de grootte en het eventueel vergroten daarvan om eenzaamheid te voorkomen, rouw en verlies. En ook dementie. 1 op de 5 mensen krijgt te maken met dementie. Bij een snel groeiende groep ouderen, zijn dat dus heel veel mensen. Dementie heeft of ervaart u niet alleen. Het heeft effect op degene met dementie en op de omgeving. Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans dat dementie een rol speelt in uw leven. En als dit aan de orde is, is het helpend hier hulp bij te hebben. Ik ben gespecialiseerd seniorencoach dementie. 

Samen met u ga ik op zoek naar wat nodig en helpend is om persoonlijke veerkracht en vitaliteit te laten groeien, om de zelfredzaamheid te versterken en om u in staat te stellen zich blijvend te verbinden met anderen zodat de samenredzaamheid ook groeit. Door oplossingsgericht te coachen wordt de zelfregie stap voor stap versterkt of terug gekregen. Eigen regie houden is immers wat we allemaal willen, zolang mogelijk op een prettige en eigen wijze het eigen leven leiden. 

Tijdens de coachgesprekken werk ik met verschillende technieken. Ik kies de technieken die passend zijn bij de hulpvraag, het doel, het type mens en de wensen van u. We werken samen om effectief te zijn en samen te slagen. Ieder coachtraject is uniek en op maat! 

 

Gemiddeld zijn 5 tot 8 gesprekken van 1-1,5 uur nodig om tot een antwoord op de hulpvraag te komen. Dit is echter afhankelijk van (de complexiteit van) de hulpvraag. Het traject kan dus korter en ook langer zijn. 

De gesprekken hebben we op een plek waar u zich vertrouwd en prettig voelt en dit gaat in overleg. Dit kan bij u thuis zijn of ergens op een neutrale plek en ook buiten in de natuur. Het is maatwerk en daarmee kan er heel veel. En dat is prettig. U gaat stap voor stap in uw eigen tempo vooruit. 

Kosten en vergoeding traject

Een coachtraject is maatwerk. Tijdens de gratis intake bespreken we uw behoeftes. Aan de hand van dit gesprek maak ik een coachvoorstel inclusief kostenoverzicht.
                                                

Bij individuele particuliere begeleiding geldt:        

  • Kilometervergoeding: 0,25 euro per kilometer.
  • Kosten voor parkeerkaarten, entreekaarten en consumpties worden apart doorberekend
  • Als u uiterlijk 24 uur van tevoren laat weten dat onze afspraak niet doorgaat, worden er geen kosten in rekening gebracht. Anders breng ik één uur in rekening.

Voor bedrijven, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en andere netwerkpartners die gebruik wensen te maken van de diensten van Op Je Geluk geldt uiteraard ook dat er een “op maat voorstel” wordt gemaakt naar aanleiding van de kennismaking en inventarisatie van wensen.

Vergoeding traject
De kosten van een coachtraject kunnen particulier worden betaald en zijn in sommige gevallen te declareren via een persoonsgebonden budget (PGB) of via de werkgever. Daarnaast is het mogelijk, als er een indicatie is afgegeven, de kosten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vergoed te krijgen. Dit kan aangevraagd worden via Sociale Wijkteams/huisartsen/POH’s etc.
Ik kan u hierbij helpen.

Voor meer informatie of vragen, bel of mail mij gerust via 06-41005346 of lydia@opjgeluk.

dandelion, sun, backlighting-1557110.jpg